Fremtidens skole

Fremtidens Skole ludo – Er du slået hjem…❓

Jeg sidder her og arbejder på den platform, som skal være med til at skabe det rum, hvor vi tør revolutionere måden vi uddanner på. I dag gik det op for mig, hvor meget vi bygger skole på et ensidigt og bagudrettet grundlag, så lad mig her udfordre dig til et spil Ludo❗️

Du kan rykke frem når:

– Du går fra konformitet til diversitet og dualitet.

– Du skaber en skole på tværs af aldersgrupper og læringsstile.- Du bruger skolen på mange måder og sjældent kun på matriklen.

– Du har et fleksibelt skema og selvstyrende team.

– Du har en praktisk orienteret skole, hvor undervisningen taler til hele barnet.

– Du skaber mindfulness, ro og indsigt i dagligdagen så som basal og lokal kendskab til bæredygtighed, penge og dine egne handlinger.

Du bliver slået hjem når:

– Du har et fastlagt skema lavet af ledelsen.

– Du har en ringeklokke, faste frikvarterer hvor alle elever er i skolegården.- Når du har 45 min lektioner og lærerne skifter klasse ofte på den dag.

– Når dine pædagoger er en forlænget arm af læreren, uden at bruge deres faglighed.- Du ser elevernes problemer som deres og ikke jeres.

– Du vil have at alting skal passe i kasser og ikke ser skolelivet som et bæredygtig økosamfund med forskellige behov.

Hvor endte du op henne… ❓

Bare rolig, der er hjælp at hente og du er bestået, så bare kom igang med “Kunsten at stinke” (lære nyt). Det er ikke for sent for dig endnu gamle dreng – men snart er du uddateret, fortabt og håbløst bagud, hvis du ikke tør stå i det uvisse.

For fremtiden kalder mere på at forberede end at planlægge.


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>